06.12.2018
Kārķu Dabas koncertzāles labiekārtošana ir noslēgusies

 

 

 

Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” apstiprinātais projekts “Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” ir noslēdzies, un visas plānotās aktivitātes ir realizētas.

 

Projekta ietvaros viena no aktivitātēm bija uzlabot esošo koncertzāli, uzstādot transformējamas dekoratīvās sienas, veicot ārējo sienu apdari, uzstādot notekūdeņu sistēmu un izgatavojot 8 dekoratīvas puķu kastes. Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”. Projekta ietvaros tika realizētas arī pārējās aktivitātes - ir iegādāti 30 saliekamie krēsli un 6 galdi (piegādāja AS “AJ Produkti”), un ir iegādāta portatīvā akustiskā sistēma ar mikrofoniem (piegādāja SIA “Diogens Audio”).

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.1. rīcības “Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7667.67 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 6900,91 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošina līdzfinansējumu 766,76 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe”

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.