03.12.2018
Labiekārtots rotaļu laukums Vijciemā - iecienīta vieta bērniem un ģimenēm ar bērniem

Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros 2016.gadā tika uzstādīta tīkla - piramīda, kas bija papildinājums jau esošajam, 2013.gadā izveidotajam rotaļu laukumam. Rotaļu laukuma labiekārtošanas mērķis bija rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem, un šis mērķis ir attaisnojies pilnībā. Tīkla piramīdu bērni ir iecienījuši, un tā priecē apmeklētājus visa gada garumā, kad tikai to ļauj laika apstākļi.

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projektu apstiprināšanai tika virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

 

Infomāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smane

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.