10.02.2020
Pabeigti būvdarbi projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” informācijas tehnoloģiju laboratorijas vienkāršotā atjaunošana

 

2019. gada 24. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Valkas būvnieks”, reģ. Nr. 44103038200, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpusā IKT (informāciju tehnoloģiju laboratorijas) vienkāršotā atjaunošana projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. 2019. gada 11. decembrī tika pabeigti pēdējie remontdarbi.

 

Līdz ar IKT laboratorijas remontdarbu pabeigšanu Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna pabeigtība. Šajā ēkā tika veikta 5 mācību telpu rekonstrukcija/izveide, rezultātā iegūstot 4 mūsdienīgas telpas – multifunkcionālo klasi, ķīmijas kabinetu, teorijas klasi un IKT laboratoriju.

 

IKT laboratorijas atjaunošanas kopējās izmaksas ir EUR 23 290.42 (bez PVN).

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.