09.12.2019
Parakstīts līgums par kopēja Valgas – Valkas pilsētas centra būvdarbiem

 

Šodien vēsturiskajā Valgas pilsētas rātsnamā svinīgi parakstīts trīspusējs būvdarbu līgums par Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projektu starp Valgas pagasta valdi, Valkas novada domi un būvdarbu veicēju AS TREV-2 Grupp.

 

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu. Gājēju iela ne tikai savienos abu pilsētu centrus, bet arī abu pilsētu vizuālos un simboliskos objektus - Sv. Jāņa Ev. Luterisko baznīcu Igaunijas pusē un Lugažu Ev. Luterisko baznīcu Latvijas pusē. Plānotais būvdarbu termiņš ir 9 mēneši.

 

Jaunizveidotā Valkas centrālā laukuma un gājēju ielas uzdevums būs veicināt mazo uzņēmumu attīstību un sekmēt ikdienas dzīves atgriešanos vēsturiskā pilsētas centrā. Kopējās Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra projekta izmaksas ir 5 303 109.34 EUR. Valgas pašvaldības kopējais budžets projektā ir 2 118 766.33 EUR (ietverot, būvdarbu izmaksas EUR 1 938 592), no kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 488 710.40 EUR un Valgas pagasta valdes līdzfinansējums apmēram 630 000 EUR. Valkas pašvaldības kopējais budžets projekta ir 3 184 343.01 EUR (ietverot, būvdarbu izmaksas 2 977 307,60), no kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289.19 EUR un valsts budžeta finansējums EUR 88 899.36. Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts projektā ir kopā apmēram 3 miljoni eiro.

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.