18.01.2013
Projekta „Via Hanseatica” ziņu lapa

2012. gada beigās izdota projekta „Via Hanseatica” pirmā ziņu lapa. Tajā var iepazīties ar tūrisma maršrutu Via Hanseatica, tā interesantākajiem tūrisma objektiem un projektā paveiktiem ieguldījumiem tūrisma objektu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Ziņu lapā ietverta arī detalizētu informācija par projekta partneriem, uzraudzības un darba grupu un plānotajiem pasākumiem. Ar ziņu lapu iepazīties var šeit.

Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek realizēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros.

 

Jana Putniņa

Valkas novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļa

Attīstības un projektu daļa

Projektu vadītāja

Tālr.: 64722250 / 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.