25.10.2018
Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” Valkā būvniecība

 

 

2018. gada 17. oktobrī Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/016 par Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā un izbūvēt piebraucamo ceļu īpašumā Cepļa pļavas, Valkā. Projekta īstenošanas laiks no 2018. gada 17. oktobra līdz 2021. gada 16. janvārim.

 

Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots, ka ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” būvniecību veiks uzņēmums SIA “WOLTEC, reģ. Nr.44103097350 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 3 468 815,13) un būvdarbu būvuzraudzību Pilnsabiedrība "Akorda&KPR", reģ. Nr.44103076170 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 21 770,00). Būvdarbu autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “REP”, reģ. Nr. 40103179129 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 1 900,00).

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 559 899,33 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 2 456 296,76 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 103 602,57 EUR. 1 300 000,00 EUR ir ERAF finansējums, 65 580,70 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums      1 090 716,06 EUR attiecināmajām izmaksām un 1 103 602,57 EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.