12.11.2019
Turpinās Ražošanas teritorijas būvniecības darbi Kārķos

 

Turpinās būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Ražošanas ēkas “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veic uzņēmums SIA “BAZALTS” un būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”. Būvdarbu autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”. Līdz šim paveiktie darbi:

 1. noslēgušies darbi pie projektā paredzēto konstrukciju demontāžas;
 2. veikta būvbedres izbūve;
 3. veikti darbi pie šķembu pamatojuma ierīkošanas zem pamatu pēdām;
 4. noslēgušies darbi pie pamatu stiegrošanas, veidņošanas un betonēšanas;
 5. noslēgušies darbi pie rampu pamatu izbūves;
 6. noslēgušies darbi pie UK tīklu izbūves zemgrīdas daļā;
 7. noslēgušies darbi pie grīdu konstrukciju izbūves;
 8. noslēgušies darbi pie ugunsdzēsības ūdens rezervuāra būvbedres izbūves;
 9. noslēgušies darbi pie ugunsdzēsības ūdens rezervuāra pārseguma veidņošanas, stiegrošanas un betonēšanas;
 10. uzsākti darbi pie fibo bloku mūra mūrēšanas;
 11. uzsākti darbi pie ārējo inženiertīklu ierīkošanas.

 

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagasts, Valkas novads. Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 19. februāra līdz 2021. gada 18. februārim.

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69 EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

Turpinās Ražošanas teritorijas būvniecības darbi Kārķos
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.