12.11.2019
Uzsākta projekta realizācija Kārķu ugunsdzēsības depo

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” (Nr.19-09-AL29-A019.2202-000002) realizāciju. Ir noslēgti līgumi ar SIA “Brickwood” par logu un durvju uzstādīšanu, ar SIA “Valdis” par granulu katla un tvertnes piegādi, kā arī ar SIA “Iskada” par ugunsdzēsēju operatīvā automobiļa aprīkojuma komplekta piegādi. Darbu noslēguma termiņš plānots šī gada 13. decembris.

 

Projekta mērķis ir palielināt lauku iedzīvotāju drošību un aizsardzību nelaimes gadījumā, kā arī veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās brīvprātīgās sabiedriskās aktivitātes tā veicinot pašapziņu par drošības nozīmību partnerības teritorijā. Projekta ietvaros plānots panākt, lai brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējums atbilst LVS 334:2016 minimālajām komplektācijas normām. Tā ietvaros tiks iegādātas šļūtenes, laužņi, cirvji, motorzāģis, cimdi un cits aprīkojums. Aprīkojuma savietojuma tips – BOGD, ko izmanto arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijā ar mērķi, lai nepieciešamības gadījumā tehnika būtu savietojama. Ilgtermiņā plānots attīstīt sadarbību ar Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, piedalīties viņu organizētājās apmācībās, sacensībās un piesaistīt jaunus entuziasma pilnus vietējos jauniešus, kas būtu pamats nākotnē veiksmīgai darbībai.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 16 986,80 EUR, attiecināmās izmaksas veido 15 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1500,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām un 1986,80 EUR neattiecināmās izmaksas.

 

 

Projekta vadītājs šajos projektos: Toms Simtiņš

Uzsākta projekta realizācija Kārķu ugunsdzēsības depo
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.