13.09.2019
Uzsākts projekts “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei”

Valkas novada dome ir noslēgusi līgumus ar SIA “Rolling” par projektora piegādi un uzstādīšanu, kā arī ar SIA “Barrera group” par 14 gaismu necaurlaidīgo žalūziju piegādi un uzstādīšanu. Tuvākajā laikā uzņēmumi plāno piegādāt preces un uzstādīt tās, kā rezultātā projekts būs veiksmīgi īstenots un telpās varēs rīkot dažāda profila kultūras pasākumus, seminārus, dažādus tematiskos pasākumus ar videoprojekcijas izmantošanu.

 

Projekta mērķis ir labiekārtot Kārķu tautas nama zāli, dažāda vecuma iedzīvotāju iepazīstināšana ar novitātēm kultūrā un citās darbības jomās; izpratnes veidošana par dažādiem kino žanriem; atbalsts filmu producentiem, semināru un citu pasākumu organizatoriem, dodot iespēju parādīt kvalitatīvas videoprojekcijas un attēlus. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5274,39 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4746,95 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 527,44 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītājs šajos projektos: Toms Simtiņš

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.