15.01.2015
Valka tūrisma maršrutā „Via Hanseatica”

No 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim Valkas novada dome piedalījās projektā „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”. Via Hanseatica – tā ir vēsture, zināšanas, kultūra, garšīgs ēdiens, atmosfēra, jauki cilvēki, daudzveidīga pieredze un citādi liela dažādība. Senā Hanzas ceļa tūrisma maršruts ietver reģiona kultūras un dabas tūrisma objektus un pasākumus Latvijā, Igaunijā un Krievijā, tas savieno vairāku valstu pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu / Ivanovogorodu, Tartu, Valgu / Valku, Valmieru un Siguldu.

 

Projekta ietvaros Valkas novadā tika rekonstruēts Valkas novadpētniecības muzeja stāvlaukums un uzstādītas informatīvās norāžu zīmes uz reģiona kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Lai iepazītos ar Via Hanseatica tūrisma maršruta daudzveidīgo piedāvājumu un gūtu jaunas zināšanas, novada tūrisma organizatori, uzņēmēji un gidi piedalījās apmācībās, iepazīšanās braucienos un tematiskajos semināros.

 

Projekta ietvaros papildus minētajam tika izstrādāta arī jauna Via Hanseatica mājas lapa, ceļojumu plānotājs, mobilā aplikācija, audiogids, tematiskie maršruti, vidioklipi, tūrisma ceļvedis un kartes, projekta pārstāvji piedalījās vairākās starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, par Via Hanseaticu vairākkārt rakstīja gan „National Geographic”, gan citi tūrisma izdevumi un portāli. Projekta noslēguma konferencē, kas notika 2014.gada oktobrī St.Pēterburgā, Krievijā, tika rezumēts projekta laikā sasniegtais, apliecinot, ka tūrisma maršruts Via Hanseatica kļūst par atpazīstamu produktu tūrismā, un parakstīts trīspusējs sadarbības līgums par pārrobežu tūrisma maršruta Via Hanseatica turpmāko attīstību pēc tam, kad Eiropas Savienības piešķirtais finansējums projekta realizēšanai būs beidzies.

 

2014.gada 16.decembrī Valmiermuižā notika projekta noslēguma pasākums, kurā klāt esot ne tikai projekta partneriem, bet arī tūrisma uzņēmējiem no Latvijas tika pārrunātas iespējas, kā turpināt projekta laikā uzsākto sadarbību un veiksmīgāk uzturēt līdz šim radīto.

 

Iepazīstiet un baudiet tūrisma maršrutu Via Hanseatica!

Par projektu “Via Hanseatica”:

Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek īstenots no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim. Kopskaitā projektā darbojas 18 partneri un vairāk kā 20 asociēti partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās un tūrisma organizācijas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Kopējais projekta budžets ir 1 803 966 eiro, no kuriem 90% jeb 1 623 569,66 eiro līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. Latvijā projektā iesaistījušās 6 novadu pašvaldības – Valkas, Strenču, Kocēnu, Cēsu, Siguldas, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība.

 

Kopējais Valkas novada domes budžets projektā ir 31 889,89 EUR no kura Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmas finansējums ir 28 700,90 EUR vai 90%. Valkas novada domes līdzfinansējums sastāda 10 % no projekta izmaksām, no kuriem 5 % ir valsts budžeta dotācija.

 

Vairāk: www.viahanseatica.info

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Valkas novada dome

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Tālr.: 64722250 / 26414197

E-pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.