27.04.2015
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana

2015.gada aprīlī noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošana. Tā ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Būvdarbos ietilpa ēkas ārsienu siltināšana, ēkas cokola siltināšana no ārpuses, grīdas siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, koka un alumīnija profila logu nomaiņa, kā arī ārdurvju modernizācija un avārijas izejas izbūvēšana. Projekta ietvaros modernizēts siltummezgls, ēkas apkures un ventilācijas sistēma, veikta siltumapgādes un karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa. Šī projekta īstenošanas rezultātā būs panākts CO2 emisiju samazinājums par 90 318.46 kgCO2/gadā.

 

Par īstenoto projektu īpaši priecājas BJSS direktore Mudīte Gerke, kura norāda, ka īpašs prieks ir par to, ka ēkai ir jauna grīda. “Prieks būs gan florbolistiem, gan volejbolistiem, taču pats svarīgākais – bērniem vairs nebūs jāsalst.”

 

Projektā paredzētos būvdarbus veica SIA „YIT Celtniecība”, projekta būvdarbu būvuzraudzību – SIA “Campaign” un autoruzraudzību – SIA „AG architecture”.

 

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 429 263,84 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 214 631,92 EUR. Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 5.kārtas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.