Kontakti

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītāja

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Otrdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

64725937, mob.29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

socialais.dienests@valka.lv

Zane Paleja

Lietvede

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

8:00-12:00

28677539

socialais.lietvede@valka.lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

64725938 mob.28374397

iveta.poriete@valka.lv

Zane Zariņa

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupāmvadītāja vietnieks

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16 : 30

64725939 mob.28687967

zane.zarina@valka.lv

 

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

 

Sociālais darbinieks

Valkas pagastā

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

 

Valkas pagastā

Katra mēneša 2. un 3. trešdienā

9:00 - 13:00

mob. 28687297

inese.muze@valka.lv

 

Kristiāna Jākobsone

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās 13:00 – 18:00

Otrdienās 8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

Piektdienās 8:30 – 12:00

64725940

mob.28681324

kristiana.jakobsone@valka.lv

 

Zita Roze

Sociālais darbinieks

Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā

Otrdienās, ceturtdienās 8:30 – 16:00

2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā

Kārķu pagasta pārvaldē, Kārķu pagastā

Pirmdienās, trešdienās 8:30 – 16:00

 

mob.28673013

zita.roze@valka.lv

Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām – pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

 

Sociālais darbinieks

Sociālais dienests,Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

 

mob. 27291148

evita.baske@valka.lv

 

Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

Sociālais darbinieks

Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

Otrdienās  9:00 – 15:00

 

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

Pirmdienās, ceturtdienās 8:30 – 15:00

mob.29264215

gunita.beikmane@valka.lv

 

 

Kristīne Klaipa

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

 

 

 

Sociālais darbinieks

Sēļi, Valkas pagasts

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Ceturtdienās

8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30

 

 

Lugažu muiža:

 

Pirmdienās, otrdienās

 no 8.30-12.00  13.00-16.30

 

 

Sēļi ,Valkas pagasts:

Katra mēneša 1. un 3. trešdienā  no 9.00-13.00

 mob. 28692945

kristine.klaipa@valka.lv 

Dzintra Mizuka

Psihologs

Rūjienas iela 3D, Valkā pēc pieraksta ar sociālā darbinieka nosūtījumu

mob.26358189