Kontakti

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītājs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Ceturtdien

8.30 – 12.00

13.00 – 17.30

64725937

mob.29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

sociālais.dienests@valka.lv

 

Kristīna Melančuka

Lietvedis

 

64722233

sociālais.lietvede@valka.lv

 

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdien

Otrdien

Ceturtdien

8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

 

64725938

mob.28374397

iveta.poriete@valka.lv

 

Zane Zariņa

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām – vadītāja vietnieks

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdien

Otrdien

8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

64725939

mob.28687967

zane.zarina@valka.lv

 

Inese Mūze

Klientu apkalpošanas speciālists

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdien

Otrdien

Ceturtdien

8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

 

mob. 28687297

inese.muze@valka.lv

 

 

Lana Paškēvica

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdien

8.30 – 12.00

13.00 – 18.00

Otrdien

8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

Piektdien

8.30 – 12.00

 

mob.28677671

lana.paskevica@valka.lv

 

Kristiāna Brolīte

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdien

8.30 – 12.00

13.00 – 18.00

Otrdien

8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

Piektdien

8 30 – 12 00

 

Valkā - 64725940

mob.28681324

kristiana.brolite@valka.lv

 

Zita Roze

Sociālais darbinieks

Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā

Pirmdien

Otrdien

Ceturtdien

8.30 – 16.00

2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā

 

Ērģemes pagastā 64725245

mob.28673013

zita.roze@valka.lv

 

Dace Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem

Lugažu muiža, Valkas pagastā

Pirmdien

8.30 – 12.00

13.00 – 18.00

Otrdien

8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

1., 2. un 3. ceturtdiena

9.00 – 16.00

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

1., 2. un 3. piektdiena

8.30 – 16.00

 

 Valkas pagastā - 64781372

mob.28692945

dace.baske@valka.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

>