Kontakti

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītāja

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Otrdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

64725937, mob.29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

socialais.dienests@valka.lv

Zane Paleja

Lietvede

 Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

8:00-12:00

28677539

socialais.lietvede@valka.lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

64725938 mob.28374397

iveta.poriete@valka.lv

Zane Zariņa

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupāmvadītāja vietnieks

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16 : 30

64725939 mob.28687967

zane.zarina@valka.lv

 

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

 

Sociālais darbinieks

Sēļos, Valkas pagastā (līdz 31.12.2019.)

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

 

Sēļos, Valkas pagastā

Katra mēneša 2. un 3. trešdienā

9:00 - 13:00

mob. 28687297

inese.muze@valka.lv

 

Lana Paškēvica

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Otrdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30

mob.28677671

lana.paskevica@valka.lv

Kristiāna Brolīte

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās 13:00 – 18:00

Otrdienās 8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

Piektdienās 8:30 – 12:00

64725940

mob.28681324

kristiana.brolite@valka.lv

 

Zita Roze

Sociālais darbinieks

Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā

Otrdienās, ceturtdienās 8:30 – 16:00

2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā

Kārķu pagasta pārvaldē, Kārķu pagastā

Pirmdienās 8:30 – 16:00

 

mob.28673013

zita.roze@valka.lv

Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām – pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

 

Sociālais darbinieks

Lugažos, Valkas pagastā (līdz 31.12.2019.)

Sociālais dienests,Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

 

Lugažu muižā, Valkas pagastā

Otrdienās 9:00 – 12:00 ,13:00 – 16:00

Trešdienās 9:00 – 12:00 ,13:00 – 16:00

mob. 27291148

mob. 28692945

evita.baske@valka.lv

 

Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

Sociālais darbinieks

Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

Otrdienās  9:00 – 15:00

 

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

Pirmdienās, ceturtdienās 8:30 – 15:00

mob.29264215

gunita.beikmane@valka.lv