16.05.2012
Valkas mākslas skola kā kopīgs Valkas un Valgas mākslas izglītības centrs

Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, no š.g. 1.marta īsteno projektu „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”). Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā plānots ieviest mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāt jaunu skolas organizācijas modeli un nodarbināt speciālistus ar igauņu valodas zināšanām. Skolas vajadzībām tiks iegādātas mēbeles, metodoloģiskie materiāli, mākslas vēstures grāmatas (igauņu un latviešu valodās) un kokgriešanas instrumentu komplekts.

 

Jau ir notikušas vairākas projekta darba grupu sanāksmes un tikšanās gan ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Igaunijas Izglītības ministrijas pārstāvjiem. Tā kā no abu valstu izglītības ministrijām ir saņemts pozitīvs apliecinājums, pašlaik projekta partneris – Valgas pilsētas valde – strādā pie mākslas izglītības programmu sagatavošanas igauņu valodā.

 

Projektā paredzēts organizēt arī vairākus kopīgus Latvijas un Igaunijas kultūrizglītības pasākumus. Tuvākais no tiem – „Kosmiskās zīmes” Pedeles upes krastos paredzēts š.g. augustā.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.augustam un tā vadošais partneris ir Valkas novada dome. Kā partneris projektā darbojas Valgas pilsētas valde. Projektu īsteno Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 144 035 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 122 430 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 15%, no kuriem 5% ir valsts budžeta dotācija.

 

Papildus informācija Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis, 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.