14.01.2022
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā

Valkas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajam plānam, kā arī saskaņā ar Valkas novada domes izdotiem saistošajiem noteikumiem.

 

Zemāk pieejams saistošo noteikumu projekts, kuru plānots apstiprināt 27. janvāra domes sēdē. Aicinām iedzīvotājus izteikt ieteikumus, priekšlikumus par to!

 

Saistošo noteikumu projekts

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.