Pašvaldības Kontakti

Darba laiks

P.            08:00 - 12:00   13:00 - 18:00

O. T. C    08:00 - 12:00   13:00 - 17:00

P.            08:00 - 12:00   13:00 - 16:00

S. Sv.                        ----------

 

Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā, strādā:

Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās, Piektdienās: plkst. 8.30 - 13.00;

Ceturtdienās: plkst. 13.00 - 17.00.

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai epasts - novads[uz]valka[punkts]lv

 

 

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

 

E-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

 

E-iesniegums

 

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Valkas novada domes rekvizīti:

Juridiskā adrese: Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads,  LV - 4701

Reģ.Nr. 90009114839, PVN Nr. LV90009114839  
Banka  
AS SEB banka LV62UNLA0050014277068, LV16UNLA0050014283134
Konts ziedojumiem, AS SEB Banka LV15UNLA0050014343001
AS “Swedbanka” LV60HABA0551032873013

Valkas novada domes kases, Semināra ielā 29, Valkā, darba laiks:

Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās, Piektdienās: plkst. 8.30 - 13.00;

Ceturtdienās: plkst. 13.00 - 17.00.

Valkas novada domes administrācija (fakss - 647 07 493)

Vadība

Vents Armands Krauklis

Priekšsēdētājs

64722234

vents[punkts]krauklis[uz]valka[punkts]lv

Viesturs Zariņš

Priekšsēdētāja vietnieks

64722237,26469153

viesturs[punkts]zarins[uz]valka[punkts]lv

Ainārs Zābers

Izpilddirektors

64707620,26432490

ainars[punkts]zabers[uz]valka[punkts]lv

Gints Stālmeisters

Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

25744199

 gints[punkts]stalmeisters[uz]valka[punkts]lv

Sandra Kažociņa

Izpilddirektora palīdze

64722203,25449980

dome[uz]valka[punkts]lv

Priekšsēdētāja sekretariāts

 

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

 

 

Inguna Medne

Priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja

64707486,29250086

novads[uz]valka.lv

Anda Mičule

Priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre 

64722238,25749522

anda[punkts]micule[uz]valka[punkts]lv

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists

64707486,26444002

ivo[punkts]leitis[uz]valka[punkts]lv 

Roberts Johansons

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālists

28337768

roberts[punkts]johansons[uz]valka[punkts]lv 

Speciālisti

Andris Gindra

Darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists

26183387

andris[punkts]gindra[uz]valka[punkts]lv

Antra Ķīkule

Iekšējās kontroles galvenā speciāliste

28677024

antra[punkts]kikule[uz]valka[punkts]lv

Māris Zālītis

Būvinženieris

28695270

maris[punkts]zalitis[uz]valka[punkts]lv

Vilnis Vilguts

Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators

64707487,26444601

vilnis[punkts]vilguts[uz]valka[punkts]lv

Guntis Vilguts

Datorsistēmu un datortīklu administrators

20232952

guntis[punkts]vilguts[uz]valka[punkts]lv

Ināra Lazdiņa

Kooperācijas speciāliste

26564401

 kks[uz]valka[punkts]lv

Baiba Vorobjeva

Sabiedrības veselības organizatore

 28644365

baiba[punkts]vorobjeva[uz]valka[punkts]lv

Aksana Markoviča

Administratīvās komisijas sekretāre

26442285

aksana[punkts]markovica[uz]valka[punkts]lv

 

Administratīvi juridiskā nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701)

Aleksandrs Golubovs
Vadītājs 64707477,28331140  aleksandrs[punkts]golubovs[uz]valka[punkts]lv
Mārīte Valtiņa Jurists – iepirkumu speciālists 64707480,25430356
marite[punkts]valtina[uz]valka[punkts]lv
Ilona Freimane Vecākais iepirkumu speciālists 64707480,25749555 ilona[punkts]freimane[uz]valka[punkts]lv
Ivita Aumeistere Jurista palīgs 64707482,26407472 ivita[punkts]aumeistere[uz]valka[punkts]lv
Līga Čukure Jurists 64722235,28382321 liga[punkts]cukure[uz]valka[punkts]lv
Sarmīte Reke Arhivārs 64781319,29176316 sarmite[punkts]reke[uz]valka[punkts]lv
Attīstības un plānošanas nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Gunta Smane Vadītāja 64707478,26463408  gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv
Teritorijas plānošanas daļa
Lāsma Engere

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece  

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Otrdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Ceturtdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

64707499,29299595 lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv
Ingars Siliņš Teritorijas plānotājs 64707490,26526090 ingars[punkts]silins[uz]valka[punkts]lv
Kristīne Stoļarčuka

Teritorijas plānotāja

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Otrdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Ceturtdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

64707499,25749130 kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv
Daira Zalužinska Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 64707479,29237967 daira[punkts]zaluzinska[uz]valka[punkts]lv
Attīstības un projektu daļa
Jana Putniņa Projektu daļas vadītāja 64722250,26414197 jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv
Toms Simtiņš Projektu vadītājs 64722236,25625455 toms[punkts]simtins[uz]valka[punkts]lv
Inga Aleksejeva Projektu vadītāja 64722236,26128051 inga[punkts]aleksejeva[uz]valka[punkts]lv
Dzimtsarakstu nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701)
Māra Zeltiņa Vadītāja 64781556,28350388  mara[punkts]zeltina[uz]valka[punkts]lv
Inita Rikse Vadītājas vietniece  64781557  inita[punkts]rikse[uz]valka[punkts]lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa (Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Ilze Grandava Vadītāja 64707615,28379239 ilze[punkts]grandava[uz]valka[punkts]lv
Vita Boša Vadītājas vietniece
64781201,25449953 vita[punkts]bosa[uz]valka[punkts]lv
Ludmila Dubrovina Grāmatvede 64707616,26533657 ludmila[punkts]dubrovina[uz]valka[punkts]lv
Valda Tauriņa Grāmatvede 64707618, 26642124
valda[punkts]taurina[uz]valka[punkts]lv
Sintija Kārkliņa Grāmatvede 64707618, 26642124
sintija[punkts]karklina[uz]valka[punkts]lv
Ilga Velde Algu grāmatvede 64707619, 29339678
ilga[punkts]velde[uz]valka[punkts]lv
Jana Grase
Algu grāmatvede 64723335, 28311440 jana.grase@valka.lv 
Vita Mikāne Grāmatvede 64707614 vita[punkts]mikane[uz]valka[punkts]lv
Vera Dzene Grāmatvede 64707619, 29339678
vera[punkts]dzene[uz]valka[punkts]lv
Agnija Balode Grāmatvede 25629078 agnija[punkts]balode[uz]valka[punkts]lv
Iveta Krastiņa Grāmatvede - kasiere 64722059 iveta[punkts]krastina[uz]valka[punkts]lv
Viktors Kaņepe Finanšu analītiķis 64722053 viktors[punkts]kanepe[uz]valka[punkts]lv
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701)  
Rolands Rastaks Vadītājs 25779961 rolands[punkts]rastaks[uz]valka[punkts]lv
Raivis Graņics
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs 25771165, 26306929
raivis[punkts]granics[uz]valka[punkts]lv
Ramona Lapiņa Izglītības speciāliste 64707501,29434561 ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv
Līga Lāne Kultūras darba organizatore 22042722 liga[punkts]lane[uz]valka[punkts]lv
Maija Kaimiņa Interjera un reklāmas dizaina māksliniece 25629910 maija[punkts]kaimina[uz]valka[punkts]lv
Māris Koops Sporta speciālists Valkā
29424580 maris[punkts]koops[uz]valka[punkts]lv
Romina Meļņika Jaunatnes lietu speciāliste 29472781

romina[punkts]melnika[uz]valka[punkts]lv

jaunatne[uz]valka[punkts]lv

  Jaunatnes brīvā laika organizators    
Personāla nodaļa (Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Līga Metuzāle Vadītāja 64722000,28632770 liga[punkts]metuzale[uz]valka[punkts]lv
Arita Ārgale Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas vietniece

20234413

arita.argale@valka.lv
Inta Markova Personāla speciāliste 64781204,26534713 inta[punkts]markova[uz]valka[punkts]lv
Gundega Veinberga Personāla speciāliste  29113378
gundega[punkts]veinberga[uz]valka[punkts]lv
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa (Raiņa iela 25A, Valka, Valkas novads, LV-4701)  
Gints Stālmeisters Vadītājs  25744199 gints[punkts]stalmeisters[uz]valka[punkts]lv 
Vija Iļda Darbu vadītāja 64722503,29135529 vija[punkts]ilda[uz]valka[punkts]lv
Inārs Šalders Nodaļas vadītāja vietnieks 64722503,26333885 inars[punkts]salders[uz]valka[punkts]lv
Viktorija Simonova J. Cimzes kapu pārzinis 26400894  
Iluta Apine
Meža kapu pārzinis 26311928  
Karīna Božeņecka Vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme 28652429  
Inga Baltere
Vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme 26127430  
Saimnieciskā daļa
Jānis Lomašs Saimniecības pārzinis 64707484,26622891 janis[punkts]lomass[uz]valka[punkts]lv
Komunālās saimniecības nodaļa (Rīgas 22, Valka, Valkas novads, LV-4701; siltums[uz]valka[punkts]lv
Dainis Lapiņš Vadītājs 64723402,26333453   dainis[punkts]lapins[uz]valka[punkts]lv
Dzintars Rudzītis Vadītāja vietnieks
64722332,22012870,26333652 dzintars[punkts]rudzitis[uz]valka[punkts]lv
Brigita Miķelsone Uzskaitvede-dispečere 64723402,26336689 brigita[punkts]mikelsone[uz]valka[punkts]lv
Katlumāja Varoņu iela 39 26333652  
Koģenerācijas stacija Rūjienas iela 5 

22031110

 

 

Ērģemes pagasta pārvalde
 

Čiekuriņi”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

26376317  ergeme[uz]valka[punkts]lv
Pēteris Pētersons
Vadītājs 26280656 peteris[punkts]petersons[uz]valka[punkts]lv
Vita Jundzīte Uzskaitvede 26376317 ergeme[uz]valka[punkts]lv
Ivars Pilskalns Komunālās saimniecības vadītājs    
Kārķu pagasta pārvalde
 

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV-4716

26376317 karki[uz]valka[punkts]lv
Pēteris Pētersons Vadītājs 64728020,26280656 peteris[punkts]petersons[uz]valka[punkts]lv
Vita Jundzīte Uzskaitvede 26376317 karki[uz]valka[punkts]lv
Guntars Krastiņš Komunālās saimniecības vadītājs 29105974  
Valkas pagasta pārvalde
 

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV-4701

64781371 pagasts[uz]valka[punkts]lv
Ligita Sīmane Vadītāja 64781371, 29459171 pagasts[uz]valka[punkts]lv 
Mirdza Briede Uzskaitvede-lietvede 64781371 pagasts[uz]valka[punkts]lv
Vijciema pagasta pārvalde
 

„Dalderi”, Vijciems,

Valkas novads, LV-4733

  vijciems[uz]valka[punkts]lv
Valdis Šaicāns

Vadītājs

 25740772 valdis.saicans[uz]valka[punkts]lv
Felikss Bošs Komunālās saimniecības vadītājs 25600208  
Dace Ozoliņa
Uzskaitvede 28645745  vijciems[uz]valka[punkts]lv
Zvārtavas pagasta pārvalde
 

„Luturskola”, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

26141580 zvartava[uz]valka[punkts]lv
Valdis Šaicāns Vadītājs 25740772  valdis.saicans[uz]valka[punkts]lv 
Marita Treijere Uzskaitvede 26141580 zvartava[uz]valka[punkts]lv
Dairis Ziemiņš Komunālās saimniecības vadītājs 29112554  

 

Valkas novada Sociālais dienests
  Rūjienas iela 3d, Valka, LV-4701 64725937, 28677539 socialais[punkts]dienests[uz]valka[punkts]lv
Natālija Dubrovska Vadītāja 64725937,29452453 natalija[punkts]dubrovska[uz]valka[punkts]lv
Iveta Poriete Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja 64725938,28374397 iveta[punkts]poriete[uz]valka[punkts]lv
  Lietvede 64722233 socialais[punkts]lietvede[uz]valka[punkts]lv
Inese Mūze Sociālās palīdzības organizators
28687297 inese[punkts]muze[uz]valka[punkts]lv
Zane Zariņa Vadītājas vietniece - sociālā darbiniece 64725939,28687967 zane[punkts]zarina[uz]valka[punkts]lv
Zita Roze Sociālais darbinieks Ērģemes un Kārķu pagastos 28673013 zita[punkts]roze[uz]valka[punkts]lv
Lana Paškēvica

Sociālā darbiniece  darbam ar ģimenēm

ar bērniem

28677671 lana[punkts]paskevica[uz]valka[punkts]lv 
Kristiāna Jākobsone

Sociālā darbiniece  darbam ar ģimenēm

ar bērniem

28681324 kristiana[punkts]jakobsone[uz]valka[punkts]lv
Gunita Beikmane

 

Sociālā darbiniece  darbam ar ģimenēm ar bērniem

Sociālais darbinieks Vijciema un Zvārtavas pagastos

 

 

29264215

 gunita[punkts]beikmane[uz]valka[punkts]lv
Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma personām un invalīdiem

27291148,28692945
 evita[punkts]baske[uz]valka[punkts]lv
Kristīne Klaipa

Sociālais darbinieks Valkas pagastā

28692945 kristine.klaipa@valka.lv 
 
Valkas novada Bāriņtiesa
  Semināra iela 9, Valka, LV-4701 64725933 barintiesa[uz]valka[punkts]lv
Kārlis Briedis Priekšsēdētājs 64725933,29453790 barintiesa[uz]valka[punkts]lv
Sandra Lauciņa Priekšsēdētāja vietniece 64722212,27820458 sandra[punkts]laucina[uz]valka[punkts]lv
Aija Oliņa Locekle 27840754 aija[punkts]olina[uz]valka[punkts]lv
Daila Cekula Locekle 27871162 daila[punkts]cekula[uz]valka[punkts]lv
Inese Vērzemniece Sekretāre   inese[punkts]verzemniece[uz]valka[punkts]lv

 

Ramona Lapiņa Izglītības speciāliste 64707501,29434561 ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv
 
Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
  Ausekļa iela 44, Valka, LV-4701 64724164 pirmsskola[uz]valka[punkts]lv
Inta Kruška
Vadītāja 27821999 inta[punkts]kruska[uz]valka[punkts]lv
Gita Plūmīte Vietniece    
Ina Libruka Metodiķe    
Ina Nagle Psihologs 26158212  
       
  Puškina iela 10, Valka, LV-4701 64722076  
Inese Taube
Psihologs 26139284  

 

Skolas
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
  Raiņa iela 28A, Valka, LV-4701 64707271 gimnazija[uz]valka[punkts]lv
Lilita Kreicberga Direktore 64707546 lilita[punkts]kreicberga[uz]valka[punkts]lv
Inga Pētersone Sekretāre, Raiņa iela 28a
64707271 gimnazija[uz]valka[punkts]lv
Ilona Rulle Administratore, Ausekļa iela 5
64707508  
Līga Šnuka
Saimniecības pārzine 26339855 liga[punkts]snuka[uz]valka[punkts]lv 
Ērģemes pamatskola
  Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV-4711    ergeme[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Gita Avote Direktore 29462593, 26360387  
Direktores vietniece izglītības jomā Agija Reiniece 26545011  
Evita Cimbule Pirmsskolas izglītības metodiķis 26425221  
Dana Zirne Kārķu pirmsskolas grupas skolotāja 26812985  
Irīda Klaipa Lietvede 26669743, 26315047  
Ilona Luca Virtuves pavāre    
Vijciema sākumskola
  “Druvas”, Vijciema pag., Valkas novads LV-4733 26430527 vijciems[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Aīda Vītola Direktore 26430527  
  Vijciema pirmsskolas grupas skolotāja
   
Ligita Ziemiņa Mierkalna pirmsskolas grupas skolotāja
28609951  
  Lietvede    

 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Mākslas skola
  Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701 64724078 makslas[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Sniedze Ragže Direktore 64724078, 26488684
sniedze[punkts]ragze[uz]valka[punkts]lv
Daiga Soloveiko Direktores vietniece mācību darbā 64724078 daiga[punkts]soloveiko[uz]valka[punkts]lv
J. Cimzes Mūzikas skola
  Semināra iela 25, Valka, LV-4701   muzikas[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Līga Veinberga Direktore 64707001,29356739 liga[punkts]veinberga[uz]valka[punkts]lv
Lolita Medne Direktores vietniece mācību darbā    
Bērnu – jaunatnes sporta skola
  Rīgas iela 41, Valka, LV-4701 Stadions bjss[uz]valka[punkts]lv
Inese Kāposte
Direktore 29499872 inese[punkts]kaposte[uz]valka[punkts]lv
Alise Matuka Direktores vietniece 26638683 bjss[uz]valka[punkts]lv 
Bērnu un jauniešu centrs “Mice”
  Semināra iela 27, Valka, LV-4701 64724909 bjc[uz]valka[punkts]lv
Kristīne Ganiņa Direktore 64723036,26423172 kristine.ganina[uz]valka[punkts]lv
Tija Bērtiņa Izglītības speciāliste 64724909;22011783  tijonis[uz]inbox[punkts]lv
Līvija Feldmane
Lietvede - arhivāre 64724909 livija[punkts]feldmane[uz]valka[punkts]lv
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
  Semināra iela 21, Valka, LV-4701    
Romina Meļnika Jaunatnes lietu speciāliste 29472781 romina[punkts]melnika[uz]valka[punkts]lv
  Brīvā laika organizators    

 

Kultūra
Līga Lāne Kultūras darba organizatore 22042722 liga[punkts]lane[uz]valka[punkts]lv
Valkas novadpētniecības muzejs
   Rīgas iela 64,Valka, LV-4701  64722198  muzejs[uz]valka[punkts]lv
Meldra Cimdiņa  Direktore  64781199,26639294  meldra[punkts]cimdina[uz]valka[punkts]lv
Aija Priedīte Galvenais krājuma glabātājs 64722199,64722198 aija[punkts]priedīte[uz]valka[punkts]lv
Ligita Drubiņa Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs 64722198 ligita[punkts]drubina[uz]valka[punkts]lv
Viktorija Maļukova Muzeja pedagogs 64722198 viktorija[punkts]malukova[uz]valka[punkts]lv
Ilona Ločmele Izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 64722198  
Valkas pilsētas kultūras nams
  E. Dārziņa iela 8,Valka, LV-4701   valkakn[uz]valka[punkts]lv
Aivars Ikšelis
Direktors
29423675 aivars[punkts]ikselis[uz]valka[punkts]lv
Līga Pandalone Direktora vietniece 29440558 liga[punkts]pandalone[uz]valka[punkts]lv
  Saimniecības pārzinis    
  Dežurants/kasieris 64723055;20235967  
Ērģemes pagasta Turnas tautas nams
  „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pag., LV-4711 26419724 turnatn[uz]valka[punkts]lv
Līga Krama Vadītāja 26419724  
Kārķu pagasta tautas nams
  “Tautas nams”, Kārķi, Kārķu pag., LV- 4716 26365892 karkitn[uz]valka[punkts]lv
Dace Pieče Vadītāja 26365892  
Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”
  „Lugažu muiža”, Valkas pag., LV- 4701 26319816 valkatn[uz]valka[punkts]lv
Zane Mīļā
Vadītāja 26319816 zane[punkts]mila[uz]valka[punkts]lv
Vijciema pagasta Tautas nams
  „Dalderi”, Vijciema pag., LV- 4733 29386820 vijciemstn[uz]valka[punkts]lv
Vita Bērziņa Vadītāja 29386820  
Mierkalna tautas nams
  „Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pag. LV- 4735   zvartavatn[uz]valka[punkts]lv
Dagnija Pakalne Vadītāja

29141319

 

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka
  Rīgas iela 22, Valka, LV- 4701 64723672, 

29136199

valkasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Līga Tetere
Direktore
26333466  liga[punkts]tetere[uz]valka[punkts]lv
Ērģemes pagasta bibliotēka
  „Arkādijas” Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV- 4711 26204779 ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Līga Kondratjeva Vadītāja    
Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka
  „Valžkalni”. Turna, Ērģemes pagasts, LV- 4711  28600398 turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Daiga Ūdre
Vadītāja    
Kārķu pagasta bibliotēka
  „Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, LV- 4716 64728020 karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv
 Inga Bāliņa  Vadītāja    
Valkas pagasta bibliotēka
 

„Lugažu muiža”, Lugaži, Valkas pagasts, LV- 4701

 

Māja 22, Valkas pagasts, Valkas novads, LV- 4723

25425496

luse[punkts]biblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Zinaīda Veise Vadītāja    
Vijciema pagasta bibliotēka
  „Druvas 2”, Vijciems, Vijciema pagasts, LV- 4733

27326139

vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Aija Brasle Vadītāja    
Zvārtavas pagasta bibliotēka
  „Luturskola”, Zvārtavas pagasts, LV- 4735 22034783 zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Ineta Namniece Vadītāja    

 

Sports
Raivis Graņics Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs 25771165, 26306929 raivis[punkts]granics[uz]valka[punkts]lv
Māris Koops

Sporta speciālists Valkā

29424580 maris[punkts]koops[uz]valka[punkts]lv
Mārcis Krams Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta sporta organizators 26449270 marcis[punkts]krams[uz]gmail[punkts]com
Atis Empelis Valkas pagasta sporta organizators 29878782 atis[punkts]empelis[uz]inbox[punkts]lv
Juris Kalniņš Vijciema pagasta sporta organizators 26495396 juriskalnins24[uz]inbox[punkts]lv
Dzintars Stočka Valkas pilsētas šautuves vadītājs - instruktors 26333869 dzintars[punkts]stocka[uz]valka[punkts]lv
Agris Knope Stadiona dežurants 26167495  

 

Būvvalde
Māris Pandalons Būvvaldes vadītājs,būvinspektors 28378470 buvvalde[uz]valka[punkts]lv
Līga Šķepaste Arhitekte 27303998 liga[punkts]skepaste[uz]valka[punkts]lv
Līga Ķībere Būvinspektora palīdze 64707492,26460943 liga[punkts]kibere[uz]valka[punkts]lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701)
Māra Zeltiņa Vadītāja 64781556,28350388 mara[punkts]zeltina[uz]valka[punkts]lv
Inita Rikse Vadītājas vietniece 64781557 inita[punkts]rikse[uz]valka[punkts]lv

 

Pašvaldības policija (Valka, Rīgas iela 25, LV-4701; policija[uz]valka[punkts]lv)
Andris Bratčikovs Vecākais inspektors 64723431,26370198 policija[uz]valka[punkts]lv
Tālrunis (darba laikā)
  26494874  

Neatliekamos gadījumos vai gadījumos, kad pašvaldības policija nestrādā - lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

SIA “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas iela 22, Valka, LV-4701)
Ivo Meļķis Valdes loceklis 64781272,26465346 ivo[punkts]melkis[uz]valka[punkts]lv
Inta Burdeinaja Galvenā grāmatvede 64781269,26136343 inta[punkts]burdeinaja[uz]valka[punkts]lv
Alda Valtiņa Grāmatvede 64781271,26136343 alda[punkts]valtina[uz]valka[punkts]lv
Dagnija Ozoliņa Parādu piedziņas speciāliste-lietvede 64781269,28632884 dagnija[punkts]ozolina[uz]valka[punkts]lv
Silva Ioos Īres grāmatvede 64781271 silva[punkts]ioos[uz]valka[punkts]lv
Vita Aumeistere Kasiere 64781275  
Ilona Biseniece Juriskonsults 64781269 ilona[punkts]biseniece[uz]valka[punkts]lv
Remontdarbu dispičere  no 8:00 – 17:00 29426197  
Avārijas dienests  no 17:00 – 8:00 brīvdienās un svētku dienās 64724222  
Andris Graudiņš darbu vadītājs 26546111  

 

Tūrisma un informācijas birojs (Rīgas iela 22, Valka, LV-4701) 64725522
tib[uz]valka[punkts]lv
Signe Lorence Vadītāja  26446602 signe[punkts]lorence[uz]valka[punkts]lv
Beatrise Laura Kanaste Tūrisma speciāliste-vadītājas vietniece

26496945

beatrise[punkts]kanaste[uz]valka[punkts]lv

Gvido Sīka

Kooperācijas un lauku tūrisma speciālists

29237808

gvido[punkts]sika[uz]valka[punkts]lv

 

Nekustamā īpašuma nodoklis (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701)
Daira Zalužinska Nekustamā īpašuma nodokļa administrators 64707479,29237967 daira[punkts]zaluzinska[uz]valka[punkts]lv

 

Latvijas - Igaunijas institūts (Rīgas iela 25, Valka, LV-4701)
Mārīte Uibo
Direktore 29158517 marite[punkts]uibo[uz]valka[punkts]lv; instituts@valka.lv
Lilita Šicāne
Biroja administratore

26377551

 lilita.sicane@valka.lv; instituts@valka.lv

 

Valkas novada VPVKAC (Rīgas iela 25, 1.st., Valka, LV-4701; valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv)
Baiba Vorobjeva
Valkas novada VPVKAC vadītāja 28644365 baiba[punkts]vorobjeva[uz]valka[punkts]lv
Aksana Markoviča Valkas novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciālists 66954878, 26442285 aksana[punkts]markovica[uz]valka[punkts]lv

 

Adrese: Valka, Raiņa iela 3B

 

Darba laiks: otrdiena-sestdiena 8.00-16.00

 

Tālrunis tirgus pārzinim: 24428513 (Viktorija Putna)

Kapi

Adrese

Kapu pārvaldnieks

Tālrunis

Valkas pilsēta
Cimzes kapi
Miera iela 2
Viktorija Simonova 26400894
Meža kapi
Varoņu iela 31
Iluta Apine
26311928
Brāļu kapi Rīgas iela 37A    
Vācu kapi Varoņu iela 31A    
Valkas pagasts
Stoķu kapi  Sēļi, Valkas pagasts
Ligita Sīmane

29459171

Ērģemes pagasts

Ērģemes kapi  Ērģemes pagasts Ilze Cīrule 26167985
Vijciema pagasts
Vijciema kapi 

 Vijciema pagasts

Irēna Pakalne  26168648
Zvārtavas pagasts
Aumeisteru kapi   Zvārtavas pagasts Gunta Aluki 26493336