Datums 16. maijs, 2024
Laiks13.00
Vieta Beverīnas iela 3

2024.gada 16.maijā
Sēde sasaukta pulksten 13:00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

Darba kārtība:

 1. Par saskaņojumu izmantot Zāģezera ūdens tilpni saimnieciskai darbībai
  Ziņo – Valdis Šaicāns, pašvaldības izpilddirektors
 2. Par Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu
  Ziņo – Valdis Šaicāns, pašvaldības izpilddirektors

 3. Par izmaiņu veikšanu Valkas pilsētas autotransporta darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā
  Ziņo – Valdis Šaicāns, pašvaldības izpilddirektors

 4. Par transporta optimizāciju Valkas novada pagastos
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja v.i.

 5. Par autobusa IVECO izpirkšanu vai jauna autobusa nomu
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja v.i.

 6. Par ceļa "Vijmeži - Kalmes" (Cirgaļu ceļš) uzņemšanu pašvaldības bilancē
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja v.i.

 7. Par Valkas BJC “Mice” telpām
  Ziņo – Valdis Šaicāns, pašvaldības izpilddirektors

 8. Par muzeja pagalma virsūdeņu aizvadīšanu un drenāžas caurules iestrādi
  Ziņo – Reinis Kulbergs, Valkas novadpētniecības muzeja direktors

  Informatīvais jautājums
 9. Par racionālāku pašvaldības autotransporta izmantošanu
  Ziņo – Valdis Šaicāns, pašvaldības izpilddirektors