Statuss:
Noslēdzies
Attēls

Projekta nosaukums, Nr.

LIFE LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā / Integration of climate change adaption into the work of local authorities), Nr. LIFE15 CCA/DE/000133

Programma, fonds

Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām

Projekta īstenošanas laiks

2016.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta mērķi

  • Specifisku pielāgošanās klimata pārmaiņām rādītāju ieviešana sadarbībā ar projektā iesaistītajām pašvaldībām.
  • Jautājumu, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, integrēšana vietējo pašvaldību administratīvajā darbībā.
  • Paaugstināt pašvaldību zināšanas par pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumiem.
  • Uzlabot datu pieejamību un informāciju par klimata pārmaiņu ietekmi.

Projekta uzdevumi

Veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekta partneri

Projekta vadošais partneris: Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija); projekta partneri: Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Department Climate Service Center Germany (Vācija), Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Austrija), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vācija), Ústav výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. (Čehija) un Valkas novada domes.

Programmas finansējums

30 270 EUR

Valsts budžeta finansējums

16 400 EUR

Valkas novada domes līdzfinansējums

4 540 EUR

Projekta koordinators, kontaktinformācija