Iznomā vai pārdod
Pārdod
Veids
Nekustamais īpašums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu Domes bulvārī 16a Valkā, Valkas novadā, kadastra Nr. 9401 066 0525.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 21 000,00 (divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi). Izsoles solis EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cenas, t.i., EUR  2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi).

Izsole norise: SIA “VTU Valmiera” administrācijas ēkas 2. stāva Apspriežu telpā Nr. 16., “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā 2024. gada 25. aprīlī plkst. 11.00.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļā “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni +371 29278799. Apskates laikā iespējams iepazīties ar informāciju par nekustamo īpašumu.