Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus

  Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2022.gadā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Ribetons ceļi' SIA
  VNP 2022/9M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VNP 2022/4K
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 21.02.2022.
  Iesniegšanas datums
  VNP 2022/8M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi

  Piegādātājs / izpildītājs
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'Valkas Gaisma'
  VNP 2022/6M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VNP 2022/3K/ERAF
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 07.02.2022.
  Iesniegšanas datums
  VNP 2022/5M
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Ražošanas ēkas “Spundenieki”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā būvdarbu būvuzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Marčuks' SIA (ex 'TRANZIT ASK' SIA)
  VNP 2022/4M/ERAF
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Mērniecības pakalpojumi Valkas novada pašvaldības vajadzībām

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Latvijasmernieks.lv' SIA
  VNP 2022/3M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Pārtikas produktu piegāde Ērģemes pamatskolai

  Piegādātājs / izpildītājs
  'LIETAS MD' SIA
  VNP 2022/2M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VNP 2022/2K/ERAF
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'VIATEK 1' SIA
  VNP 2022/1M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada pašvaldībai

  Piegādātājs / izpildītājs
  SIA 'LV Timber'
  VNP 2022/1K
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valkas pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2022.gadā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Latvijas autoceļu uzturētājs' VAS
  VNP 2021/23M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  “Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti”

  Piegādātājs / izpildītājs
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'PARKS KM'
  VNP 2021/22M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VNP 2021/21M
  Uzsākta līguma slēgšana
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VNP 2021/20M
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Gājēju ietves atjaunošana Rīgas un Raiņa ielā (posmā no pilsētas centra līdz Latgales ielai) Valkā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Limbažu ceļi' SIA
  Līgumsumma
  77400
  VNP 2021/19M
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Lugažu laukuma pārbūves būvuzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Fortum' SIA
  Līgumsumma
  7838
  VND 2021/18M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Ražošanas ēkas Ērģemē, “Spundenieki”, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Ceturtais stils' SIA
  Līgumsumma
  30980
  VND 2021/17M/ERAF
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Ausekļa ielas (posmā no Raiņa ielas līdz Strautu ielai), Valkā būvdarbu būvuzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Semita' SIA
  Līgumsumma
  12375
  VND 2021/16M
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valgas Valkas foto grāmatas izgatavošana un piegāde

  Piegādātājs / izpildītājs
  'JELGAVAS TIPOGRĀFIJA' SIA
  Līgumsumma
  9880
  VND 2021/15M/ERAF
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2021/14M/ERAF
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2021/13M
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2021/12M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei

  Piegādātājs / izpildītājs
  'VALDIS' SIA
  Līgumsumma
  24326.77
  VND 2021/11M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums