Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādam nomas objektam: Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes ..
Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādam nomas objektam:  

Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Valka, 9401 008 0183

Austras iela 8A “Nomas objekts Nr.1”

0.0815

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās ēku uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Nomas objekts tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 27. oktobra plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 28. oktobrī, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1. stāva  apspriežu zālē, paredzot izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Austras iela 8A “Nomas objekts Nr.1”

10.00 – 10.15

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.