Pašvaldība
14. Saeimas vēlēšanas

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14.Saeimas – vēlēšanas.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un no katra apgabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu skaits.

Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie pilsoņi var balsot vēlēšanu iecirkņos Latvijā vai ārvalstīs vēlēšanu dienā (1.oktobrī) no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Valkas novadā ir izveidoti 7 iecirkņi.

Valkas novadā iecirknī nr. 884 (Valkas pilsētas kultūras nams) varēs nodot balsi glabāšanā 26., 29. un 30. septembrī.

26.septembris

pirmdiena

17.00 – 20.00

29.septembris

ceturtdiena

  9.00 – 12.00

30.septembris

piektdiena

10.00 – 16.00

Visu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas.

26.septembris

pirmdiena

17.00 – 20.00

27.septembris

otrdiena

  8.00 – 11.00

28.septembris

trešdiena

17.00 – 20.00

29.septembris

ceturtdiena

  9.00 – 12.00

30.septembris

piektdiena

10.00 – 16.00

Iecirkņa darba laikā vēlētājiem ir iespēja iepazīties deputātu kandidātu sarakstiem, programmām, pieteikt balsošanu atrašanās vietā.

Vēlēšanu dienā būs iespēja balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlēšanu dienā jāaprūpē slimnieks vai vēlētājs atrodas ieslodzījuma vietā.

14. Saeimas vēlēšanās, lai nodrošinātu, ka katrs velētājs balso tikai vienu reizi, dalību vēlēšanās atzīmēs elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā. Netiks lietots spiedogs pasē. Tas padarīs ērtāku dalību vēlēšanās vēlētājiem, kuriem ir tikai eID karte.

Vairāk informācijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv.

Nr.

p.k.

Iecirkņa

numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

1.

884

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka,

Valkas novads, LV-4701

2.

885

Mūzikas skola

Semināra iela 25, Valka,

Valkas novads, LV-4701

3.

894

Ērģemes pamatskola

Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

4.

898

Kārķu tautas nams

Kultūras  nams, Kārķi, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV-4716

5.

906

Lugažu muiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

6.

908

Vijciema tautas nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts,

Valkas novads, LV-4733

7.

909

Zvārtavas pagasta pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735