Pašvaldība

26. septembrī no pulksten 11.00 Beverīnas ielā 3, Valkā būs iespēja saņemt barikāžu dalībnieku statusa apliecības. Apliecības sagatavos un izsniegs 1991. gada barikāžu muzeja pārstāvji.

Saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”, pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus. 2020. gada 1. janvārī Valkas novada domes saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” stājās spēkā grozījumi. Tie ļauj personām, kuras ieguvušas 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, iegūt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu (uzrādot apliecību) par īpašumā esošajām ēkām (t.sk. dzīvokli) par to īpašumu, kurā ir deklarēta sava dzīvesvieta, un kurš netiek izmantots saimnieciskās darbībai un iznomāts citām personām – 50% apmērā NĪN atvieglojumu no nekustāmā īpašuma summas.

Aicinām izmantot šo iespēju Valkā saņemt barikāžu statusa apliecību. Līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Datums un laiks: 26. septembrī no plkst. 11.00.

Vieta: Beverīnas ielā 3, Valkā (Valkas novada pašvaldības ēka blakus Valkas Mākslas skolai).

Līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Barikāžu dalībnieku statusa apliecības piemērs

Izmantotie attēli no www.barikades.lv

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,
Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists