Pašvaldība

Noslēdzoties dārzkopības sezonai, bagātīgus krājumus ziemai ir sagatavojušas 814 mājsaimniecības visos Latvijas reģionos. Iesaistoties Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” projektos, tās pavasarī saņēma sēklas, stādus un dārza piederumus, lai izaudzētu pārtiku savam saimes galdam. Ļaudis atzīst – fonda atbalsts un pašu darbs ļauj būtiski ietaupīt līdzekļus. Vidzemē projektos iesaistījās 264 mājsaimniecības.

Pērn projektos iesaistījās 700 ģimenes visos Latvijas reģionos. Lai arī šogad pavasarī bija plānots dārzkopības darbos iesaistīt līdzīgu skaitu mājsaimniecību, rezultāti izrādījušies izcilāki – projektos iesaistījās 814 mājsaimniecības, aptverot 2`966 personas. Liela daļa projektu dalībnieku ir daudzbērnu ģimenes, seniori, personas ar invaliditāti. Projektos piedalījušās arī vairākas ģimenes no Ukrainas.

Pamudinājumu iesaistīties dārzkopības projektos cilvēki saņēma no 23 Latvijas bezpeļņas organizācijām, kuras šogad ieguva Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Tās īstenoja projektus, dārzkopības darbos iesaistot uzņēmīgus un rosīgus iedzīvotājus 22 novados un 4 valstspilsētās.

Vidzemē atbalstu ir saņēmušas 7 Vidzemes bezpeļņas organizācijas, kuras darbos iesaistīja 252 mājsaimniecības. Savukārt Ziedot.lv šīs programmas ietvaros ir atbalstījusi vēl 12 Vidzemes mājsaimniecības.

Valkas novada Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvēra 24 sociālā riska ģimenes. Siguldas biedrība „Cerību spārni” projektā iesaistīja 30 cilvēkus ar invaliditāti un viņu ģimenes. Cēsu novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi” palīdzēja 49 mājsaimniecībām. Smiltenes novada biedrība “Māsas Veronikas” sēklas, stādus un dārza piederumus dāvināja 68 mājsaimniecībām. Fonds “Saules kalns” aktivitātēs iesaistīja 15 Smiltenes novada mājsaimniecības. Biedrība “Ilzenes attīstībai” projektā iesaistīja 49 Alūksnes novada Ilzenes pagasta trūcīgās un mazaizsargātās personas. Biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” līdzdarbības aktivitātēs iesaistīja 17 Alūksnes novada Jaunannas un Annas pagastu mājsaimniecības.

Visbiežāk ļaudis izvēlējās audzēt kartupeļus, tomātus, gurķus, burkānus, bietes, kabačus, ķirbjus, kāpostus, dažādus zaļumus. Nereti daļu no izaudzētā projektu dalībnieki dāvina veco ļaužu pansionātiem, sociālajiem centriem, zupas virtuvēm, vai vienkārši – citām ģimenēm, kurām klājas grūti, tādējādi kļūstot arī par devējiem.

Fonds turpinās atbalstīt cilvēku vēlmi pašu rokām rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību - nākamo projektu konkursu programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” (www.saimesgaldam.lv) fonds plāno izsludināt 2023. gada sākumā. Kā līdz šim, tajā varēs piedalīties Latvijas bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabotu viņu dzīves apstākļus.

Aicinām iepazīties ar:

Borisa un Ināras Teterevu fonds. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.

Foto: no Borisa un Ināras Teterevu fonda arhīva


Informāciju sagatavoja:

Diana Bogdanova,
Labdarības projektu vadītāja