Pašvaldība
Aicinām pieteikties uzņēmumus un iedzīvotājus, kas ir gatavi izmitināt bēgļus

Valkas novada pašvaldība turpina sniegt palīdzību un uzņemt karā cietušos bēgļus no Ukrainas. Diemžēl, jau drīzumā pašvaldībai pieejamās izmitināšanas vietas būs aizpildītās, tāpēc vēlreiz aicinām iedzīvotājus un uzņēmumus, it īpaši nakstmītņu nozares pārstāvjus, iesaistīties palīdzības sniegšanā. 

Kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām un aktīviem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd palīdz koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainas cilvēkiem, kuri varētu ierasties Latvijā. Viens no pirmajiem soļiem ir apzināt cilvēkus, kas ir gatavi iesaistīties palīdzības sniegšanā dažādos veidos. Tas nepieciešams, lai tikko kā radīsies konkrētas vajadzības, būtu skaidrs, ko kurš var darīt.  

Lai apzinātu visus, kuri gatavi palīdzēt, biedrība aicina aizpildīt anketu: ŠEIT
 

Pēc anketas aizpildīšanas, lūdzam informēt arī Valkas novada pašvaldības atbildīgo koordinatori par bēgļiem: Rominu Meļņiku, zvanot uz tālr. +371 28459842

Informācija iedzīvotājiem, kas uzņem bēgļus Valkas novadā:

Ja nepieciešama informācija/palīdzība par sociālo pabalstu noformēšanu Ukrainas bēgļiem – sazinieties ar Valkas novada Sociālo dienestu.

Kontakti

Kristīne Klaipa, tālr. +371 28692945, e-pasts: kristine.klaipa@valka.lv  

Natālija Dubrovska, tālr. +371 29452453, e-pasts: natalija.dubrovska@valka.lv

 

Saskaņā ar jauno pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu: Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem.

Pašvaldības sociālais dienests līdz 2022. gada 31. augustam neveic Ukrainas civiliedzīvotāju materiālo resursu izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta un sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Ja bēgļiem nepieciešami medicīniskie pakalpojumi aicinām vērsties pie ģimenes ārstes dr. Ritmas Kļaviņas, tālr. 64722535, vai pie jebkura cita ģimenes ārsta.

Atbildīgā koordinatore par bēgļiem Valkas novadā: Romina Meļņika, tālr. +371 28459842, e-pasts: romina.melnika@valka.lv

Vairāk: ŠEIT

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists