Attēls

Ērģemes un Kārķu pagastu skolēnu autobusu kursēšanas grafiki 2023.gada 1., 4., 5 septembrī un sākot no 6. septembra.

1.septembris

Dairis rīta loks

Omuļi

7:25

Ērģemes skola

7:40

Daksti

7:55

Rūķi

8:00

Kalnkukri

8:10

Turnas centrs

8:15

Ozolkalni

8:20

Ērģemes centrs

8:22

Ērģemes skola

8:25

Guntars lielais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:25

Naglas

7:28

Vēveri

7:30

Dūmi

7:35

Ērģemes skola

7:40

Pedele

7:48

Pamatskola(pieturā)

7:55

Valkas kultūras nams

8:00

Gaisa tilts

8:05

Lugaži

8:10

Burgas

8:12

Pentas

8:20

Ērģemes skola

8:25

Guntars lielais autobuss uz Valku

Ērģemes skola

10:30

Burga

10:35

Lugaži

10:40

Valkas kultūras nams

10:45

Pamatskola

10:50

Pedele

11:00

Ērģemes skola

11:10

Turna

11:25

Kalnkukri

11:35

Daksti

11:45

Vēveri

11:50

Naglas

11:55

Kārķi

12:05

Dairis pēcpusdienas loks

Ērģemes skola

11:10

Omuļi (Dārziņi)

11:25

Omuļu skola

11:30

Papildus no Kārķiem mazais autobuss 1.septembrī 9.30 un 13.00 no autoostas priekš ģimnāzistiem.

4.septembris

Dairis rīta loks

Omuļi

7:25

Ērģemes skola

7:40

Guntars lielais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:25

Naglas

7:28

Vēveri

7:30

Dūmi

7:35

Ērģemes skola

7:40

Pedele

7:48

Pamatskola(pieturā)

7:55

Valkas kultūras nams

8:00

Gaisa tilts

8:05

Lugaži

8:10

Burgas

8:12

Pentas

8:20

Ērģemes skola

8:25

Vents mazais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:40

Daksti

7:55

Rūķi

8:00

Kalnkukri

8:10

Turnas centrs

8:15

Ozolkalni

8:20

Ērģemes centrs

8:22

Ērģemes skola

8:25

Valkas kultūras nams

8:35

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Kārļa Skalbes ielā

8:40

Kārķi

9:10

Guntars lielais autobuss uz Valku

Ērģemes skola

12:40

Burga

12:45

Lugaži

12:50

Valkas kultūras nams

13:00

Pamatskola

13:05

Pedele

13:15

Ēŗģemes skola

13:25

Turna

13:40

Kalnkukri

13:55

Daksti

14:05

Vēveri

14:10

Naglas

14:15

Kārķi

14:20

Dairis pēcpusdienas loks

Ērģemes skola

13:25

Omuļi (Dārziņi)

13:40

Omuļu skola

13:45

Ērģemes skola

16:30

Lugaži

16:40

Valkas kultūras nams

16:50

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Kārļa Skalbes ielā

16:55

Ērģemes skola

17:15

Kārķi

17:30

5.septembris

Dairis rīta loks

Omuļi

7:25

Ērģemes skola

7:40

Guntars lielais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:25

Naglas

7:28

Vēveri

7:30

Dūmi

7:35

Ērģemes skola

7:40

Pedele

7:48

Pamatskola(pieturā)

7:55

Valkas kultūras nams

8:00

Gaisa tilts

8:05

Lugaži

8:10

Burgas

8:12

Pentas

8:20

Ērģemes skola

8:25

Vents mazais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:40

Daksti

7:55

Rūķi

8:00

Kalnkukri

8:10

Turnas centrs

8:15

Ozolkalni

8:20

Ērģemes centrs

8:22

Ērģemes skola

8:25

Valkas kultūras nams

8:35

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Kārļa Skalbes ielā

8:40

Kārķi

9:10

Guntars lielais autobuss uz Valku

Ērģemes skola

13:25

Burga

13:30

Lugaži

13:35

Valkas kultūras nams

13:45

Pamatskola

13:50

Pedele

14:00

Ēŗģemes skola

14:10

Turna

14:25

Kalnkukri

14:40

Daksti

14:50

Vēveri

14:55

Naglas

15:00

Kārķi

15:05

Dairis pēcpusdienas loks

Ērģemes skola

14:10

Omuļi (Dārziņi)

14:25

Omuļu skola

14:30

Ērģemes skola

16:30

Lugaži

16:40

Valkas kultūras nams

16:50

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Kārļa Skalbes ielā

16:55

Ērģemes skola

17:15

Kārķi

17:30

6.septembris, ikdienā

Dairis rīta loks

Omuļi

7:25

Ērģemes skola

7:40

Guntars lielais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:25

Naglas

7:28

Vēveri

7:30

Dūmi

7:35

Ērģemes skola

7:40

Pedele

7:48

Pamatskola(pieturā)

7:55

Valkas kultūras nams

8:00

Gaisa tilts

8:05

Lugaži

8:10

Burgas

8:12

Pentas

8:20

Ērģemes skola

8:25

Vents mazais autobuss uz Valku

Kārķu TN

7:40

Daksti

7:55

Rūķi

8:00

Kalnkukri

8:10

Turnas centrs

8:15

Ozolkalni

8:20

Ērģemes centrs

8:22

Ērģemes skola

8:25

Valkas kultūras nams

8:35

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Kārļa Skalbes ielā

8:40

Kārķi

9:10

Guntars lielais autobuss uz Valku

Ērģemes skola

15:00

Burga

15:05

Lugaži

15:10

Valkas kultūras nams

15:15

Pamatskola

15:20

Pedele

15:30

Ēŗģemes skola

15:40

Turna

15:55

Kalnkukri

16:10

Daksti

16:20

Vēveri

16:25

Naglas

16:30

Kārķi

16:35

Dairis pēcpusdienas loks

Ērģemes skola

15:40

Omuļi (Dārziņi)

15:55

Omuļu skola

16:00

Ērģemes skola

16:30

Lugaži

16:40

Valkas kultūras nams

16:50

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Kārļa Skalbes ielā

16:55

Ērģemes skola

17:15

Kārķi

17:30