Pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (16.05.2022.)
crop_250x250_valkas_novads.jpg

2022.gada 16.maijā

Sēde sasaukta pulksten 13.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

Darba kārtība:

1.     Par 2022./2023. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām 

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2.     Par grozījumu izdarīšanu Valkas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.     Par grozījumiem  Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumos Nr.7 “Valkas  novada  domes  stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem  novada  jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4.     Par pieminekļu demontāžu

Ziņo – Vilmārs Vesingi, domes priekšsēdētāja vietnieks, Ainārs Zābers – pašvaldības izpilddirektors

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.