Uzņēmējdarbība
VTU Valmiera logo

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu Domes bulvārī 16a Valkā, Valkas novads, kadastra Nr. 9401 066 0525.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 15 000,00 (piecpadsmit  tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 % no izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cenas, t.i., EUR  1500,00 (viens tūkstotis pieci simti  euro, 00 centi).

Izsole norise: SIA “VTU Valmiera” jaunās administrācijas ēkas 2. stāva Apspriežu telpā Nr. 16., “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2024. gada 4. jūlijā plkst. 11.00.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļā “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni +371 29278799. Apskates laikā iespējams iepazīties ar informāciju par nekustamo īpašumu.