Noderīga informācija
Sirsnīgi sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Pār arāja arumu

skan cīruļbalss, pār

kuģa arumu skan kaijas

balss, bet nezin

balsis tās, ka kopā 

sasietas tās vienā

mezglā - 

latvietī.

 

Sirsnīgi sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Valkas novada pašvaldības domes vārdā - Vents Armands Krauklis