Pašvaldība
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (16.05.2022.)
Saimniecisko lietu komiteja (16.05.2022.)

2022.gada 16.maijā

Sēde sasaukta pulksten 8.15

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

Darba kārtība:

1.     Par darba algu sociālā dienesta darbiniekiem

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

2.     Par Valkas novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu un personu grupām, kurām ir tiesības pakalpojumu saņemt

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.