Pašvaldība
Valkas pilsētā Ausekļa ielā tiek veikta pameža kopšana un koku ciršanas darbi

No 21.03. līdz 28.03. A/S "Latvijas valsts meži" veiks pameža kopšanu un koku ciršanas darbus - Valkas pilsētā Ausekļa ielā, zemes kadastra Nr. 94010080556.

Lūdzam ievērot drošību un neapmeklēt cirsmu un pieguļošās mežaudzes darbu izpildes laikā!

Par darbu izpildi atbildīgā persona – M. Vaļģis, tālr. +371 28628334.

Informāciju sagatavoja:

Mārtiņš Vaļģis

Mežizstrādes meistars

Austrumvidzemes mežizstrādes iecirknis

AS Latvijas valsts meži