Pašvaldība
Baneris ar virsrakstu

17. novembrī - Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras namā, tiks apbalvoti šā gada Valkas novada Atzinības rakstu laureāti.

Ar Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstiem apbalvo cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Svētku sarīkojums Valkā notiks 17. novembrī. Plkst. 17.30 Valkas kultūras nama pirmā stāva foajē pasākuma viesiem būs iespēja saskandināt svētku tostu ar Valkas novada pašvaldības vadītājiem. Plkst. 18.00 lielajā zālē notiks vakara galvenais notikums - Atzinības rakstu laureātu apbalvošana, kam sekos VEF Kultūras pils sieviešu kora "Dzintars"  koncertuzvedums "Es atnācu uguntiņu",  diriģentes Airas Birziņas vadībā. Vakara noslēgumā no plkst. 21.00 līdz 01.00 notiks balle, kurā spēlēs grupa "Bruģis". Ieeja pasākumā, tai skaitā uz koncertu un balli ir brīva ikvienam iedzīvotājam un viesim.

 • No 13. novembra iespēja lielajā zālē rezervēt galdiņu ballei. Galdiņu skaits ierobežots! Zvaniet pa tālr. +371 29440558 ( Līgai)

Šogad Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstus saņems:

 • Valdis Ķiris, ģimenes ārsts - par augstu profesionalitāti, atsaucību un godprātīgu attieksmi pacientu apkalpošanā;
 • Rudīte Putna, oftalmoloģe - par pašaizliedzīgu darbu, atsaucību un godprātīgu attieksmi pacientu apkalpošanā;
 • Anita Kopštāle, dzejniece - par nozīmīgu ieguldījumu novada literārās kultūras veidošanā;
 • Ivars Palejs, Vijciema čiekurkaltes pārzinis - par kultūras mantojuma autentiskuma saglabāšanu;
 • Valērijs Kriviņš, Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta treneris - par pašaizliedzīgu darbu futbola attīstībā un darbā ar bērniem Valkas novadā;
 • Sarmīte Brice, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sākumskolas skolotāja - par godprātīgu, radošu darbu mācību un audzināšanas procesa organizēšanā;
 • Kārlis Albergs, pensionārs, bijušais Valkas novada domes priekšsēdētājs - par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;
 • Skaidra Smeltere, Bērnu un jauniešu interešu centra “Mice” interešu izglītības skolotāja - par mūža ieguldījumu interešu izglītībā un amatiermākslā;
 • Līga Rozīte, Valkas novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja – direktores vietniece - par ieguldījumu iedzīvotāju saliedētības un izglītošanas veicināšanā, bibliotēkas attīstībā;
 • Iveta Karole, Valsts sociālā aprūpes centra "Zemgale" filiāles "Valka" sociālā aprūpētāja - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu sniedzot sociālo aprūpi.
Afiša

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists
ivo.leitis [at] valka.lv