Datums 21. novembris, 2023
Laiks10.00
Vieta Beverīnas iela 3

2023.gada 21.novembrī
Sēde sasaukta pulksten 10:00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

Darba kārtība:

 1. Par Attīstības lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
  Ziņo – Vilmārs Vesingi, komitejas priekšsēdētājs
 2. Par Grantu programmas organizēšanu 2024.gadā
  Ziņo – Vilmārs Vesingi, komitejas priekšsēdētājs
 3. Par Vidzemes plānošanas reģiona konkursa “Reemigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” nolikumu
  Ziņo – Gunta Smane, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece

Informatīvais jautājums

 1. Par Valgas/Valkas vides objektu ”Tas jāredz”
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi