Datums 19. septembris, 2023
Laiks9.00
Vieta Beverīnas iela 3

2023.gada 19.septembrī
Sēde sasaukta pulksten 9:00
Sēdes norises vieta: 1.daļa - Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē. pulksten 10:00 – 12:00 2.daļa -  izbraukuma komitejas sēde (PII “Pasaciņa” apskate)

Darba kārtība:

1.daļa

 1. Par automašīnas iegādi Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vajadzībām
  Ziņo – Viktors Bavins, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Informatīvais jautājums

 1. Par gājēju celiņa rekonstrukciju
  Ziņo – Viktors Bavins, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 2. Par zemes vienību Valkā, Gaujas ielā 9A
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 3. Par projektu “Sociālo mājokļu izveide Valkas novadā”
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

2.daļa

 1. Valkas pirmsskolas izglītības iestādes ar programmas realizācijas adresi Ausekļa ielā 44 apskate
  Ziņo – Inta Kruška, Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi