Datums 15. aprīlis, 2024
Laiks13.00
Vieta Beverīnas iela 3

2024. gada 15. aprīlī
Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

Darba kārtība:

 1. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Valkas novadā” apstiprināšanu
  Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos
 2. Par saistošo noteikumu “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu
  Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos
 3. Par saistošo noteikumu “Par Valkas mežaparku” apstiprināšanu
  Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos
 4. Par saistošo noteikumu “Valkas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
  Ziņo - Viktors Bavins, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 5. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu
  Ziņo – Dainis Lapiņš, Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
 6. Par saistošo noteikumu “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu
  Ziņo – Māris Pandalons, Būvvaldes vadītājs
 7. Par saistošo noteikumu “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” projektu
  Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos
 8. Par izmaiņām Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas amatu sarakstā
  Ziņo - Viktors Bavins, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 9. Par papildu slodzi iestādes vadītāja vietniekam
  Ziņo – Inta Kruška, Valkas pirmskolas izglītības iestādes vadītāja
 10. Par sadarbības līguma slēgšanu projektā “Sakrāj Latviju”
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
 11. Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas iniciatīvu
  Ziņo – Inese Kāposte, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktore
 12. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 13. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Kārķu pagastā
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Ērģemes pagastā
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 15. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Vijciema pagastā
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 16. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Zvārtavas pagastā
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 17. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pilsētā
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 18. Par saskaņojuma sniegšanu un nosacījumu izvirzīšanu būvniecības darbu veikšanai SIA “ROZI” nomātajās telpās
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 19. Par nomas un komunālo pakalpojumu pārjaunojuma līguma pagarināšanu par telpu nomu Valkā, Rīgas ielā 25
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 20. Par Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi 2024.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2024.gada budžets”” projekta apstiprināšanu
  Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
 21. Pašvaldības izdevumu samazinājumu plāns 2025.gadam
  Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.