Datums 21. novembris, 2023
Laiks13.00
Vieta Beverīnas iela 3

2023.gada 21.novembrī
Sēde sasaukta plkst.13:00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

Darba kārtība:

 1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvārtavas pagasta autotransporta budžetā
  Ziņo – Irina Ziemiņa, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītāja
 2. Par dalības maksu amatierteātru salidojumā 2024.gadā
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 3. Par projekta “Valkas pilsētas Mežaparka teritorijas labiekārtošana” izstrādi un līdzfinansēšanu
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
 4. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Petanks Ērģeme” dalībnieka startam Pasaules čempionātā
  Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs
 5. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Futbola klubs Valka” infrastruktūras projekta realizēšanai
  Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs
 6. Par papildu amata vietu izveidi Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļā
  Ziņo – Viktors Bavins, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 7. Par papildu amata vietas izveidi Valkas novada Pašvaldības policijā
  Ziņo – Diāna Jūga, Pašvaldības policijas priekšniece
 8. Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības domes 2023.gada 11.janvāra lēmumā Nr.1 “Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana”
  Ziņo – Valdis Šaicāns, pašvaldības izpilddirektors
 9. Par papildu amata vietas izveidi Turnas tautas namā
  Ziņo – Baiba Karpova, Turnas tautas nama vadītāja
 10. Par Grantu programmas organizēšanu 2024.gadā
  Ziņo – Vilmārs Vesingi, komitejas priekšsēdētājs
 11. Par Vidzemes plānošanas reģiona konkursa “Reemigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” nolikumu
  Ziņo – Gunta Smane, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece

  Informatīvais jautājums
 12. Par Iekšējā audita speciālista pienākumiem un prasībām amatu aprakstam
  Ziņo – Gita Avote, pašvaldības domes priekšsēdētāja

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi