Datums 19. septembris, 2023
Laiks13.00
Vieta Beverīnas iela 3

2023.gada 19.septembrī
Sēde sasaukta pulksten 13.00
Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

Darba kārtība:

 1. Par Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu  “Grozījums Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā” nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
  Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja
 2. Par Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu  “Par sociālajiem dzīvokļiem Ērģemes pagasta “Valžkalnos” nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
  Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja
 3. Par Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu  “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
  Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja
 4. Par līguma pagarināšanu ar Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Vecružina”
  Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja
 5. Par Valkas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2023.gada savstarpējiem norēķiniem
  Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis
 6. Par Valkas novada pašvaldības 29.07.2021. lēmuma “Par pārstāvju izvirzīšanu dalībai Valkas novada pašvaldības Izcilības stipendijas komisijā” (protokols Nr.10, 19. §) aktualizēšanu
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 9. Par grozījumiem Valkas novada pašvaldības domes 2023. gada 11. janvāra lēmuma Nr.1 “Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (protokols Nr.1, 1.§) 17.,18.,20., 21., 23., 24. un 31. pielikumā
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 10. Par papildus finansējumu biedrībai “Florbola klubs “Valka””
  Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs
 11. Par "2. Starptautisko Tarsus festivālu" Turcijā
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

  Informatīvie jautājumi
 12. Par Valkas logo aptaujas rezultātiem
  Ziņo – Madara Birča, Vides un reklāmas dizaina speciāliste

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi