Datums 13. jūnijs, 2024
Laiks10.00
Vieta Beverīnas iela 3

2024.gada 13.jūnijā
Sēde sasaukta pulksten 10:00
Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Semināra ielā 9, 1.stāva zālē.

Darba kārtība:

 1. Par dalību Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas jaunatnes pasākumā
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 2. Par Valkas pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras nama direktors

 3. Par Kārķu tautas nama nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Valkas novada pagastu pārvalžu vadītājs

 4. Par Turnas tautas nama nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Valkas novada pagastu pārvalžu vadītājs

 5. Par Saieta nama “Lugažu muiža” nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Valkas novada pagastu pārvalžu vadītājs

 6. Par Vijciema tautas nama nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Valkas novada pagastu pārvalžu vadītājs

 7. Par Mierkalna tautas nama nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Valkas novada pagastu pārvalžu vadītājs

 8. Par Valkas novadpētniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Reinis Kulbergs, Valkas novadpētniecības muzeja direktors

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.