Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.12.2023.
  Projekta nosaukums, Nr. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/035 Programma, fonds Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, Nr. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta 5.3.1.0/17/I/025 Fonds Eiropas Savienības Kohēzijas fonds Programma 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, nr. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 8.3.4.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.4. specifiskā…
  14.12.2022.
  Projekta nosaukums, nr. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 8.4.1.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifiskā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.07.2022.
  Projekta nosaukums, Nr. “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” Nr. EKII-3/2 Fonds Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) Programma Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.12.2021.
  Projekta nosaukums, Nr. „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”) Nr. Est-Lat 51 Fonds Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Programma INTERREG Igaunijas – Latvijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.10.2021.
  Projekta nosaukums, nr. Kompetenču pieeja mācību saturā 8.3.1.1./16/I/002 Programma, fonds Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.09.2021.
  Projekta nosaukums, projekta Nr. “Āra lasītavas izveide Vijciemā” (Nr.20-09-AL12-A019.2202-000004) Fonds Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)  Programma Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.08.2021.
  Projekta nosaukums, nr. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.5…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.07.2021.
  Projekta nosaukums, projekta Nr. “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” (identifikācijas Nr. 19-09-AL29A019.2204-000001) Fonds Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA) Programma Latvijas Lauku…