Statuss:
Īstenošanā
Attēls

Projekta nosaukums, Nr.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/035

Programma, fonds

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada janvāris - 2023. gada 20.decembris.

Projekta mērķis

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Valkas novadā, palielinot to iedzīvotāju skaitu, kas ievēro veselīgu dzīvesveidu ikdienā.

Projekta mērķa grupa

Visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās grupas.

Projekta galvenās aktivitātes

 • Interaktīvi pasākumi, lekcijas, praktiskas nodarbības, fiziskas aktivitātes  pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) un skolas vecuma bērniem par visām veselīga dzīvesveida tēmām atbilstoši bērnu vecumam,
 • Lekcijas PII un skolas bērnu vecākiem,
 • Lekcijas un vingrošanas cikls grūtniecēm un māmiņām ar bērniem,
 • Veselīga     dzīvesveida     nometne          trūcīgajiem      un maznodrošinātajiem bērniem,
 • Praktiskas ēst gatavošanas nodarbības trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem u.c. ar zemiem ienākumiem,
 • Vingrošanas grupā un aktīvas ekskursijas senioriem, 
 • Fiziskas aktivitātes sēdoša darba veicējiem u.c. interesentiem, - Lekcijas par stresu un izdegšanu,
 • Veselības parametru mērījumi Valkā un pagastos,
 • Dažādas lekcijas, meistarklases u.c. pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai,
 • Peldēšanas apmācība,
 • Peldēšana ģimenēm ar bērniem un pensionāriem.

Sasniedzamie rezultāti

Unikālo dalībnieku skaits projekta ietvaros organizētajos pasākumos – vismaz 1497 iedzīvotāji.

Atbildīgā iestāde

Veselības  ministrija

Finansējuma saņēmējs

Valkas novada dome

Kopējais pieejamais finansējums Valkas novadam

Kopējais finansējums - 178942 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 152100.70 EUR;
 • Valsts budžeta finansējums – 26841.30 EUR.

Projekta koordinators

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas vadītāja
gunta.smane [at] valka.lv

Projekta vadītājs