Zita Roze

Sociālais darbinieks Ērģemes pagastā
zita.roze [at] valka.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

  • Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā
    • Pirmdien, otrdienās, ceturtdienās 8:30 – 16:00
  • sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā
    • Trešdien 8:30 – 16:00