Tips
Izsoļu rezultāti

Ar Valkas novada pašvaldības domes 13.10.2022. sēdes lēmumu Nr.251 (protokols Nr.18.,3.§), 2022.gada 12.augusta Izsole uz nomas objektu Valkas novadā, Valkā, Rūjienas iela 3, ir atzīta par nenotikušu.