Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 28. oktobrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...
Tips
Izsoļu rezultāti

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 28. oktobrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ir attēlotas tabulā zemāk.

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

Austras iela 8A, Valka, 9401 008 0183, “Nomas objekts Nr.1”

Ir notikusi

2

80.00

Lāsma Miķelsone

“Ratnieki 1”, Vijciema pagasts, 9492 004 0153

Ir notikusi

1

614.00

ZS “Vecbūdas”

“Ratnieki 1”, Vijciema pagasts, 9492 004 0503

Ir notikusi

1

637.00

ZS “Vecbūdas”

“Rubeņi”, Vijciema pagasts, 9492 004 0153

Ir notikusi

1

172.00

ZS “Vecbūdas”