Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem: Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...
Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Valka, 9401 008 0620

“Celtnieks 133”

0.06

28.00

Vasarnīcas teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valka, 9401 008 0355

“Celtnieks 198”

0.08

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās esošas kustamās mantas uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valkas pagasts, 9488 005 0263

“Alieši 70”

0.1329

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās esošas kustamās mantas uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valka, 9401 008 0620

“Celtnieks 153”

0.0939

28.00

Vasarnīcas teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valka, 9401 007 0056

“Mazkalnmelderi”

0.2673

28.00

Dabas pamatnes teritorijas uzturēšana

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. +371 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 28. jūnija plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 29. jūnijā, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1. stāva apspriežu zālē, paredzot katram izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Nosaukums

Izsoles laiks

“Celtnieks 133”

10.00 – 10.15

“Celtnieks 153”

10.45 – 11.00

“Celtnieks 198”

10.15 – 10.30

“Mazkalnmelderi”

11.00 – 11.15

“Alieši 70”

10.30 – 10.45

 

 

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.