Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem: Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...
Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

9401 008 0359

Valka, “Celtnieks 202”

0.08

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās ēku uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

9466 005 0258

Kārķu pagasts, “Centra kūtis”

0.0948

28.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās ēku uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

9488 010 0054

Valkas pagasts, “Dārziņi”

2.5678

166.03

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

9488 010 0336

Valkas pagasts, “Kastanīši”

2.4139

139.89

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

9488 010 0335

Valkas pagasts, “Tundras”

1.7477

113.01

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

9488 010 0338

Valkas pagasts, “Dainas”

4.7146

248.79

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

9488 010 0337

Valkas pagasts, “Ķiršlauks”

3.5

163.35

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

9488 009 0117

Valkas pagasts, “Vēžukrogs”

0.48

28.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 25. augusta plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 26. augustā, attālināti, ZOOM vidē, paredzot katram izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Nosaukums

Izsoles laiks

“Celtnieks 202”

10.00 – 10.15

“Dainas” 

11.00-11.15

“Dārziņi”

10.15 – 10.30

“Ķiršlauks”

11.15-11.30

“Kastanīšī”

10.30 – 10.45

“Vēžukrogs”

11.30-11.45

“Tundras”

10.45-11.00

“Centra kūtis”

11.45-12.00

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.