Uzņēmējdarbība
Oranžs baneris ar kāpnēm

Ceturtdien, 25. aprīlī, no plkst. 10.00 līdz 14.00 Skangaļu muižā, Liepas pagastā, Vidzemes plānošanas reģions rīkos izglītojošu semināru “Tūrisms visiem”. To apmeklēt aicina tūrisma speciālistus, pašvaldību pārstāvjus, tūrisma un viesmīlības jomas uzņēmējus un citus interesentus. 

Eksperti no dažādām organizācijām, tai skaitā no invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, iepazīstinās semināra dalībniekus ar universālā dizaina principiem un to pielietošanu. Nodarbībā būs iespēja uzzināt vairāk par pieejamības veicināšanu tūrismā cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti. Vēl viena tēma, kurai tiks pievērsta uzmanība – ģimenēm ar bērniem draudzīgs tūrisms. Semināra noslēgumā klātesošajiem būs iespēja praktiski darboties “Iekļaušanas darbnīcā” un pārbaudīt vidi un "barjeras", ar kurām, apmeklējot tūrisma objektus, saskaras cilvēki ar invaliditāti.

Semināra programma pieejama šeit.

Dalība seminārā ir bez maksas, ar iepriekšēju pieteikšanos. Semināram var pieteikties līdz 23. aprīlim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Pasākums top ar Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu “Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” (EE-LV00013) un “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (EE-LV00043) atbalstu.

Jautājumiem: Eva Meijere, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, eva.meijere@vidzeme.lv, mob.t +371 25665567; Ilze Liepa, tūrisma eksperte Vidzemes plānošanas reģionā, ilze.liepa@vidzeme.lv, mob.t +371 29335677.

Interreg Estonia - Latvia projekta logo ar Eiropas Savienības karogu

Šī preses ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.