Sociālās lietas
Stilizēts zīmējums ar cilvēku siluetiem. Grupā stāv zili cilvēciņi, no kuriem viens glābj un velk uz augšu siluetu oranžā krāsā.

Valkas novada sociālais dienests sadarbībā ar SIA „Mācību centrs MKB” arī šogad organizēs grupu nodarbības vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Grupas vadīs mūsu ilggadējas sadarbības partneres, cilvēki ar lielu pieredzi un prasmēm - psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece Arnita Freiberga.

Aicinām Valkas novada iedzīvotājus, pieteikties grupu nodarbībām zvanot savam sociālajam darbiniekam vai nākot uz Sociālo dienestu Valkā, Rūjienas ielā 3D, darba dienās laikā no 8.30 - 11.30 un 13.30 – 16.30.

Pieteikšanās līdz 10. aprīlim. Plānots, ka nodarbības sāksies 15. aprīlī, par laikiem vienosimies atkarībā no dalībnieku vajadzībām.

Šis pakalpojums ir bez maksas un tiek sniegts ar mērķi palīdzēt cilvēkam atpazīt savas emocijas, prast tās izvērtēt un mazināt negatīvo emociju izpausmes, kas tiek vērstas pret līdzcilvēkiem vardarbīgā veidā. Vardarbība nav tikai fiziska, bet arī emocionāla. Bieži vien cilvēki jūt emocionālu spriedzi, netiek ar to galā un rezultātā cieš ģimene, draugi, kolēģi. Grupā dalībnieki satiek citus cilvēkus, kuriem ir līdzīgas grūtības. Nodarbību laikā ir iespēja iepazīt sevi no citas - iespējams, labākas puses un kopīgi mācīties, kā šo labāko „Es” pasniegt sev tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem.