Pasaules valcēniešu dienas

Pēc 10 gadu pārtraukuma oktobrī Valkā atkal vērienīgi atzīmēs Pasaules valcēniešu dienas. Pasākumam šogad dota devīze “Uz priekšu, uz Valku”!

Organizatori aicina visus valcēniešus, iesaistīties pasākuma norisē un iesūtīt fotogrāfiju, kurā būtu redzamas acis. Fotogrāfiju lūdzam sūtīt uz adresi valceniesi@valka.lv. Tāpat tos, kuri paši nevar ierasties uz pasākumu, organizatori aicina uz jau minēto elektroniskā pasta adresi nosūtīt savu kontaktinformāciju, lai būtu iespējams izveidot datu bāzi un apzinātu valcēniešus pasaulē. Tāpat aicinājums arī rakstīt un sūtīt sveicienus Valkai.

Svētki sāksies 2. oktobrī ar izstāžu „Veltījums Valkai II” un “Valcēnieši raksta – kopības apzināšanās” atklāšanu Valkas novadpētniecības muzejā un pilsētas kultūras namā.

Pirmās dienas vakarā gaidāms lāpu gājiens, veltīts trīs ģimnāzistu varonīgajai rīcībai – 1940.gada 1.septembrī, spītējot aizliegumam un pretojoties padomju iekārtai, zēni devās uz Lugažu baznīcu, lai svētītu jauno mācību gadu. Gājienu noslēgs svētbrīdis Valkas-Lugažu ev. lut.baznīcā. Vakara kulminācija tuvāk pusnaktij Putras kalnā. Sveču instalāciju un mūzikas pavadījumā skanēs veltījums visiem valcēniešiem pasaulē.

Pasākuma otrajā dienā, 3.oktobrī, visi aicināti apmeklēt ģimnāziju, kura svinēs 95.dzimšanas dienu, un mākslas skolu, kas atzīmēs 25.gadskārtu, savukārt Valkas novada domē norisināsies Pasaules valcēniešu dienu domnīca. Dienas garumā valcēnieši un viesi aicināti priecāties Lugažu laukuma svētkos. Pasaules valcēniešu dienu spilgtākais notikums – koncerts “Valcēnieši Valkai” izskanēs pilsētas kultūras namā. Koncertā uzstāsies zināmi mūziķi un izpildītāji, kuri nes Valkas vārdu pasaulē.

Pasākumu atbalsta: Valkas novada dome un SIA “Baltic Candles”.