Pašvaldība
Latvijas vēstnieces Igaunijas Republikā V. E. Kristīnes Našenieces vizīte Valkā

Ceturtdien, 23. martā, Valkas novada pašvaldībā viesojās Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Igaunijas Republikā V. E. Kristīne Našeniece ar delegāciju.

Vizītes laikā vēstniece tikās ar Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, lai pārrunātu jautājumus, kurus nepieciešamas aktualizēt Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai, kā arī pašvaldību pieredzi un reālo situāciju Latvijas-Igaunijas pierobežā. Pirms vizītes Valkā, vēstniecības pārstāvji tikās arī ar Valgas (Igaunija) pašvaldības vadību.

Sarunu tēmas iekļāva izglītības, civilās aizsardzības, dzelzceļa transporta nozares, kā arī citus Valkas pašvaldībai aktuālus jautājumus.

Tā bija lietišķa, abpusēji ieinteresēta saruna, kā veicināt gan Latvijas-Igaunijas sadarbību kopumā, gan tieši reģionāli Valkā-Valgā. Bija patīkami, ka jautājumā par kaimiņu valsts valodas mācīšanu dažādās pakāpēs gan bērnudārzos, gan skolās, vēstniece ir ļoti ieinteresēta un uzskata, ka tam vajadzētu būt prioritāram jautājumam arī starpvalstu līmenī, lai šī tēma, beidzot “izkustētos no nulles punkta”,” komentē Valkas pašvaldības domes priekšsēdētājs V.A. Krauklis.

“Arī jautājumu par vilciena satiksmi starp Rīgu un Tartu vēstniece solīja neatlaidīgi turpināt aktualizēt, tāpat, kā to dara Valkas pašvaldība. Protams, tikšanās laikā pārrunājām visu jautājumu loku, kas skar Valku/Valgu - sākot ar medicīnas nozari un beidzot par depozīta sistēmu. Uzskatu, ka tā bija lietderīga saruna, un noteikti koordinēsim viedokļus arī pirms starpvalstu komisijas sēdes.”

Latvijas Republikas vēstnieces Igaunijas Republikā V. E. Kristīnes Našenieces vizīte Valkā

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists
ivo.leitis [at] valka.lv