Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 15 rezultāti
  Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:Traktortehnikas piekabi MMZ-771B
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:Automašīnu Citroen Berlingo
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:Automašīnu Škoda Octavia
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:Automašīnu Škoda Octavia

  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli: Automašīnu Chrysler Grand Voyager

  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada dome paziņo, ka ir pabeigta nekustamā īpašuma – Valkā, Blaumaņa iela 12A kadastra numurs 9401 005 0134, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0134, platība 0.3183ha un uz tā esošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9401 005 0134 001, 9401 005 0134 002 un 9401 005 0134 003, privatizācija. Pircējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GINNO TEHNIKA”, pirkuma cena EUR 17 468.64
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Paziņojums par privatizācijas pabeigšanu
  Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus un agregātus:

  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Nekustamais īpašums
  Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kapitāla daļas
  Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu
  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta
  Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:

  Iznomā vai pārdod
  Pārdod
  Veids
  Kustamā manta