Statuss:
Īstenošanā
lad-nap-es-eila

Projekta nosaukums, projekta Nr.

“Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā “Žurbi”” (identifikācijas Nr. 21-09-A00804-000002)

Fonds

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA) 

Pasākums

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 

Pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”

Projekta īstenošanas laiks

2021. gada 29. novembris līdz 2024. gada 12. decembris

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atjaunot Valkas novada pašvaldībai piederošo mežaudzi “Žurbi” pēc vējgāzes.

Aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Valkas novada pašvaldībai piederošo mežaudzi “Žurbi”, kura cietusi pēc vējgāzes. Kopējā mežaudzes platība, kuru skārusi vējgāze, sastāda 0.44 ha. Jaunā mežaudze tiks mākslīgi atjaunota ar kvalitatīvu priežu un egļu stādiem. Plānots izveidot nākotnes vējiem noturīgu priežu un egļu mežaudzi. Papildus projekta ietvaros plānots šo mežaudzi kopt reizi gadā, trīs gadus.

Projekta kopējās izmaksas

EUR 746.68

Projekta attiecināmās izmaksas

EUR 746.68

ELFLA finansējums

EUR 746.68 (atbalsta intensitāte 100 %) 

Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums

EUR 0 (taču projekts jāpriekšfinansē EUR 746.68)

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Toms Simtiņš

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
toms.simtins [at] valka.lv